Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Pohled z druhé strany: reakce manželů Nemcových na sáňkování dětí v Ostrožské Lhotě. Mimochodem, jak řešíte hlučnost dětí v místech, kde žijete vy, milí čtenáři?

Na svých stránkách jsem se vždycky snažil dát prostor každému, kdo se pod svůj názor podepíše - a mimochodem, do určité doby jsem dával prostor i pro názory nepodepsané, anonymní. V rámci této své dlouholeté snahy dávám tedy prostor manželům Nemcovcovým, kteří reagují na můj příspěvek, který jsem publikoval TADY. I když mě ve svém psaní kritizují, považují za samozřejmé, že mají právo říci svůj pohled, a budu rád, když se vy jako čtenáři budete snažit jejich pohled vnímat či chápat.

Rád bych jim za jejich názor poděkoval, protože umožňuje všem čtenářům, a tedy i lidem v Ostrožské Lhotě, aby viděli celou věc z jejich pohledu, který zatím většina lidí neznala.

Z reakcí lidí na facebooku i z reakcí lidí, kteří se obraceli na mě velmi dobře vím, že celá věc vzbudila enormní zájem a lidé v naprosté většině byli na straně dětí. Já osobně bych si nejvíce ze všeho přál (a určitě nejen já), aby došlo k nějakému kompromisu mezi manžely Nemcovými a lidmi, jejichž děti využívají prostor před domem Nemcových k sáňkování či bobování. Moc bych si to přál!

Jen si nejsem jistý, zda je kompromis možný. Jak z reakce Nemcovcových vyplývá, přáli by si, aby děti nebyly při svých zimních radovánkách hlučné, což se obávám, že není až tak úplně možné - ale kdoví, třeba se mýlím. Co si pamatuji, a co si pamatují mnohem větší pamětníci než jsem já, vždycky se v těchto místech sáňkovalo a vždy k tomu holt patřil hluk.

Vnímám pocity Nemcovcových, snažím se je pochopit, a v duchu toho sám navrhuji: opravdu by to nešlo vydržet těch několik málo dní, kdy je sníh? Obávám se ale, že problém je hlubší a vážnější, protože od lidí ze Lhoty jsem slyšel, že manželům vadí i další věci, které narušují klid v této části Lhoty.

Nevím, je na vedení obce či na jiných, aby se domluvili na dalším postupu. Mně je z celé věci především smutno, přišlo mi, že Hájek byl vždy pěkným a poměrně klidným místem, ke kterému ale patřilo hraní dětí. Pokud vymizí, bude to velká škoda. Obávám se totiž, že v opačném případě bychom museli sehnat děti, které při hraní mlčí nebo mluví potichu - takové děti ale neznám. Tedy kromě těch, co sedí doma u počítače. Právě od nich ale přece chceme děti dostat, nebo ne?

Ať se bude hledat řešení jakékoliv, jen prosím, hledejme ho v klidu a smíru, bez emocí či jakýchkoliv útoků nebo naschválů. Přál bych si, aby manželé Němcovcovi byli ve Lhotě spokojeni a přesvědčili se o tom, že tady žije mnoho dobrých lidí. Zároveň ale prosím i je, aby chápali, že hrající děti vždy k naší vesnici patřily a právě v dětství k ní začaly získávat často velmi vřelý vztah.  

 

RB   

 

 

 

 

Vážený pán RB (Radek Bartoníček?),

Váš článok „Poněkud smutnější videoukázka z Ostrožské Lhoty - muž, který se přistěhoval, brání dětem v tom, aby jezdily na sněhu. Co s tím?" uverejnený na stránke http://slovackodnes.cz nám niekto vložil do poštovej schránky. Nevieme, či s úmyslom upozorniť nás, ako ste nám to „natreli" alebo naopak, ako ste nás osočili, lebo tu žijú aj ľudia s iným názorom na vec, ako je ten Váš.

Dovoľte, aby sme naň reagovali, pretože okrem toho, že ste nás urazili a uverejnili len jeden pohľad na danú skutočnosť, porušili ste spolu s Dušanom Dufkom písané i nepísané pravidlá slušnosti i samotné zákony.

Keďže ste sa teda neunúvali prísť sa spýtať na priebeh celej udalosti, popíšeme ju my.

Deti sa sánkovali a „revali priam hurónsky". Manželka otvorila okno a poprosila ich, aby tak veľmi nekričali. Spýtala sa ich, či jej rozumejú (hovorila po slovensky), a po ich odpovedi „áno" poďakovala a zavrela okno. Deti reagovali takto: zhŕkli sa do hlúčku a začali schválne kričať z plného hrdla. Keďže sa to neustále opakovalo a kričali viac a viac, začali sme sa brániť - manžel zobral lopatu a začal odhŕňať sneh. Rodič - pán Dufka - ho aj napriek upozorneniu, že koná protiprávne, natáčal kamerou. Pokiaľ je nám známe, Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v ČR stále platí a s ním ďalšie súvisiace zákony. Ďalšími reakciami detí bolo nahádzanie kopy snehu na naše vchodové dvere a skandovanie protislovenských hesiel. Až prišiel sused z vedľajšej ulice, ktorý deťom vysvetlil, že takéto „akcie" sa nerobia.

Starosta obce, u ktorého sa sťažovali matky detí, sa snažil konflikt urovnať tým, že požiadal rodičov detí, aby počas sánkovačky na ne dozreli a „umravnili" ich. Nápad to bol dobrý, ale výsledok bol kontraproduktívny. Deti, posmelené prítomnosťou rodičov, kričali z plných pľúc až do večera.

Okrem tejto nemilej udalosti sa predtým boli po dve noci (okolo 3. a 4. hodiny) pod našimi oknami sánkovať „väčšie deti", ktoré si tiež ústa „nezamkli".

Aby sme to zhrnuli: nechceli sme nič, len trochu pochopenia a porozumenia, zamyslenia sa nad situáciou. Nechceli sme vyvolávať konflikty, chceli sme len, aby, keď nepochopili deti, uznali aspoň rodičia náš nárok na aký-taký pokoj. Lenže všetci zrejme bývajú v tichých uliciach, kde sánkarské dráhy nepoznajú a nevedia, čo takáto sánkovačka spôsobuje. Nadmerný hluk sa ozýval v celom dome, vyvolal nám bolesti hlavy, okrem toho sa syn učil na skúšky na VŠ. Zdôrazňujeme, že sme deti nevyháňali, ale keď bola situácia neúnosná, bránili sme sa. Pretože právo a sloboda každého človeka siaha po právo a slobodu iného človeka. Všetci chceli od nás pochopenie a toleranciu - veď deti sa tu sánkujú roky. Lenže tolerancia znamená rešpektovanie presvedčenia i názorov druhých. A toho sme sa od rodičov ani ich detí nedočkali. Vidia totiž len „svoju" pravdu a „svoje" práva!

Dom v Ostrožskej Lhote sme okrem iného (nádherný kraj, krásna obec) kúpili práve preto, že stojí pri dvoch slepých uliciach, a tak sme sa domnievali, že tu bude ticho. Pretože my sme ticho hľadali. Pred kúpou sme preskúmali internetovú stránku i územný plán obce, a nikde nebolo uvedené, že sa tu nachádza (alebo plánuje zriadiť) sánkarská dráha. Ani pri ceste nestojí tabuľa, informujúca „o povolení sánkovania". Odkiaľ to má potom neobyvateľ obce vedieť? „Cesta" patrí obci a vlastník nehnuteľnosti (cesty) je povinný zabezpečiť, aby nikto užívaním nehnuteľnosti nerušil nadmerným (!!) hlukom, zápachom... užívanie susedných nehnuteľností počas 24 hodín. Keď pôjdeme do detailov, na zmenu cesty na sánkarskú dráhu (či športový areál) je treba povolenie stavebného úradu. A také, podľa našich informácií, neexistuje. Takže ešte stále je to komunikácia, po ktorej sa potrebujeme dostať do svojho domu autom a po zľadovatenom povrchu cesty je to nemožné. Toto a mimoriadny hluk nám bránia v riadnom užívaní domu, za ktorý sme zaplatili. Pochopí niekto túto argumentáciu? Keď my máme povinnosť pochopiť „zvykové právo" sánkovania? (Mimochodom, od ktorého storočia a dokedy máme dodržiavať iné zvykové práva, dnes neukotvené v súčasných zákonoch alebo dokonca odporujúce zákonným ustanoveniam? Ešte že sa neuplatňuje stredoveké právo meča - možno by sme už boli na kláte!) Opakujeme, deti sme nevyháňali, chceli sme len, aby neboli nadmieru hlučné!! A ponúkame jedno riešenie: „vybudovať" v blízkosti obce, ktorá predsa leží v kopcovitom teréne, miesto na sánkovanie. Čo k tomu treba? Nič. Len vybrať správny a bezpečný kopec, kde nebudú deti nikoho rušiť a dostatok snehu. Veríme, že takýchto miest by sa našlo hneď niekoľko. Treba len chcieť.

Prisťahovali sme sa do Ostrožskej Lhoty v očakávaní, že tu žijú dobrí ľudia. Až do tejto vyhrotenej situácie sme sa nestretli s ničím nepríjemným. Susedov máme výborných a ústretových, veľmi pekne nás v obci privítali a nemáme s nikým žiadne nedorozumenia.

A zrazu sa z nás stali obecní i medzinárodní nepriatelia! Vy aj s pánom Dufkom „prilievate olej do ohňa" !!! Prepáčte, ale kto Vám dal právo napísať na verejné fóra takéto riadky?! Riadky, ktoré nás bez overenia plnej pravdy očierňujú? Ako máme veriť iným Vašim výtvorom, keď sa tento zakladá len na výklade jednej strany a na Vašich „domnienkach"? Myslíme si, že keď si hovoríte novinár, mali by ste sa podľa novinárskej etiky aj správať. Kto napraví škodu, ktorú ste nám spôsobili? Koľko ľudí si prečítalo Váš článok a pozrelo si snímky a teraz nás „opľúvajú"??!!

Je nám z celej tejto situácie predovšetkým smutno. Nechceme konflikty, chceme tu len pokojne žiť. Bez strachu, bez nepriateľstva a nenávisti. Domnievame sa, že rozvirovať hladinu spolužitia takýmito článkami, videami i fotografiami, vedie len k ďalším nedorozumeniam. Žiadame Vás preto, aby ste všetky články, videá a fotografie, ktoré ste v súvislosti s touto situáciou uverejnili, vrátane reakcií na ne, odstránili zo všetkých masovokomunikačných prostriedkov.

Nevieme, či sa dočkáme Vášho ospravedlnenia, ale chceli by sme, aby Vaši čitatelia poznali aj náš pohľad na predmetnú vec. Ak sa rozhodnete napísať „opravný" článok, buďte taký láskavý, pred uverejnením nám ho pošlite „na schválenie". Neprajeme si, aby ste bez nášho vedomia a schválenia tento list či úryvky z neho uverejňovali. Sprístupníme ho sami vtedy, keď to uznáme za vhodné a tam, kde to uznáme za vhodné.

S pozdravom Nemcovci