Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

LIDOVÁ KULTURA NA SLOVÁCKU (NE politika) - texty, fotky i videa... Doplnil jsem v červnu 2018

Rád bych také v roce 2018 pokračoval v mapování lidové kultury na Slovácku... Nebo - pokud by se mi nedařilo mapování - alespoň v občasném dávání různých příspěvků na toto téma sem na web. S postupujícím časem to mám o něco složitější, a to především ze dvou důvodů.
 

První důvod: Už třetím rokem bydlím v Praze, a i přes snahu jezdit co nejčastěji domů na Slovácko, se mi to nedaří tolik, jak bych si přál - a mapovat Slovácko z Prahy nejde...

Druhý důvod: Lidová kultura a můj rodný kraj mě stále fascinují a přitahují, zároveň ale víc než kdy jindy vnímám, cože se to děje v naší zemi, v horních patrech politiky. Možná je to dáno i tím, že se Franck Muller Replica Watches jako novinář věnuji denně dění v naší zemi a cítím, jak v ní začínají nabírat na stále větší síle lidé, kteří z různorodých důvodů táhnou naši zemi spíše k pádu než vzletu... Proto toto téma, téma budoucnosti naší země, je pro mě logicky prvořadé a Slovácko s lidovou kulturou  řadím "až" na další místo. Času pro rodný kraj tak budu mít možná ještě méně, než kdykoliv dřív.... 

Pokud vás ale zajímá lidová kultura, najdete ji občas i v mých zápisnících, kde dávám mimo jiné poznámky z novinářské práce i osobního života... 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PSAL JSEM V ČERVNU 2018

Pokaždé točil Tonda Vrba, kterému patří óóóóóóbrovské poděkování!!!!! Já jen doplnil plakáty s pozvánkami a seřadil videa, abyste měli pohodlnější sledování :) 

 

 

 

 

 

 

 

 Děkujeme za krásné přijetí...

 

 

 

 

 

 

 

 

Historický ústav FF MU a Matice moravská si dovolují pozvat na cestu k pramenům moravských lidových písní. Písní, které zapsal kněz František Sušil, a vydal je v dodnes obdivované sbírce. Zahrají a zazpívají je na koncertu nazvaném Pocta P. Františku Sušilovi v brněnském Besedním domě 1. června v 19 hodin, v den, kdy uplyne 150 let od jeho úmrtí, interpreti lidových písní z regionů, kde tento moravský národní buditel písně sbíral a tak je zachoval od zapomnění: mužský sbor z Lanžhota, muzika Matěje Kůrečky ze Starého Poddvorova, Gajdošská muzika Jana Huňaře ze Staré Břeclavi, sdružené mužské sbory ze Slováckého krúžku v Brně a ze Žatčan a zpěváci z Brněnska, ženský sbor Slováckého krúžku v Brně, muzika z Líšně, Horňácká hudecká muzika Petra Mičky z Velké nad Veličkou, Kopaničářská hudecká muzika Jana Rapanta ze Starého Hrozenkova se sólisty, mužský sbor Slováckého souboru z Kyjova se svými sólisty, muzika Luďka Běťáka se sólisty a jednotliví sólisté i z dalších koutů Moravy (Lašsko, Valašsko). Záštitu nad celou akcí převzal mj. rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, autoři pořadu jsou prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. z Historického ústavu FF MU a doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. z Ústavu slavistiky FF MU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sjíždění chase na vozech tažených koňmi-chasa z Tvrdonic 

 

 

Sjíždění chase na vozech tažených koňmi-DH Podlužanka,stárek 

 

 

Sjíždění chase na vozech tažených koňmi-tanečníci z Mrákova 

 

 

Sjíždění chase na vozech tažených koňmi-chasa z Kostic 

 

 Sjíždění chase na vozech tažených koňmi-chasa z Hrušek

 

Sjíždění chase na vozech tažených koňmi-chasa ze St.Břeclavi  

 Sjíždění chase na vozech tažených koňmi-chasa, Kuba (4)

Sjíždění chase na vozech tažených koňmi-chasa z

Sjíždění na vozech tažených koňmi: Mikulčice, Lužice, Hodonín

Sjíždění na vozech tažených koňmi: všichni účastníci

Sjíždění na vozech tažených koňmi: společný verbuňk

v hospůdce na Sokolovně s DH Podlužanka

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSAL JSEM V LEDNU 2018 

Letošní mapování Slovácka tady na webu nezačínám fotkami a videoukázkami z roku 2018, ale snad to nevadí. Jsou to už věcí vlastně archivní, ale možná umožní lépe pochopit Slovácko a mé snažení lidem, kteří tento náš kraj neznají, případně nerozumí tomu, proč se mu věnovat - nijak jim to nevyčítám, je na mě, abych dokázal upoutat jejich pozornost a smysl takového dávání příspěvků.... 
 

Rád bych, aby zmínky o lidové kultuře tady na webu od počátku roku 2018 měly nějaký "základní kámen"... Pro mě je něčím takovým, "bodem nula", Národní ústav lidové kultury ve Strážnici (TADY jeho web)... Seznamte se s jeho historií, projděte si skanzen, vracejte se sem, určitě vám to napomůže k většímu pochopení lidové kultury i našeho Slovácka. To ale samozřejmě nemění nic na tom, že je nesmírně důležitá živá lidová kultura mimo skanzen, v jednotlivých vesnicících a městech...
 
Já sem dávám sérii několika videoukázek ze setkání s Janem Součkem, který byl ředitelem ústavu v letech 1983 - 1986 (viz historie), a především byl u začátků budování skanzenu. Videa jsem natočil v roce 2015, kdy jsem byl na přednášcce pana Součka, na kterého dodnes vzpomínám. Bohužel, už zemřel, na mě ale jeho povídání působí dodnes...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici je pochopitelně státní instituce, já ale za nesmírně důležitou považuji také soukromou aktivitu lidí, která vychází z nich samých. Proto sem dávám pro představu videoukázku ze sérii videí, která jsem natočil v létě roku 2017 při otevření Rodinného muzea zemědělství Stodůlka v Ořechově. Obrovsky na mě zapůsobilo skromné vystupování Stodůlkových, stejně jako mě ohromilo, jakou sbírku dokázali dát dohromady. Fantazie!  
 
 
 
 
 
 
Po státním ústavu a soukromém muzeu sem dávám ukázku živé lidové tradice na vesnici. Jako příklad sem dávám ukázku ze série videí, která jsem natočil v roce 2013 ve Skoronicích při jízdě králů. Jak známo, tato tradice, která je součástí Nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO, se udržela jen ve Vlčnově, Hluku, Kunovicích, Kyjově a právě Skoronicích. Tady se jezdí nepravidelně a možná i proto není tolik komerční a do určité míry i závislá na návštěvnících. Ve Skoronicích je velmi dobře vidět, jak je krásné i silné, když tradicí žij jednotliví lidí, rodiny, když se jezdci a vyvolávači zastavují u mnoha domů a tady volají vyvolávky "ušité" pro jednotlivé rody. Odjíždělk jsem odtud okouzlený i dojatý.    
 
 
 
 
 
 
 
Za nesmírně důležité považuji také mapování historie. A to zejména historie, která byla za minulé totalitní éry buď zkreslována, nebo zcela zamlčena... Jako pozitivní příklad bych tady rád ukázal vznik skutečného Památníku internačního tábora ve Svatobořicích, který byl otevřen loni. Tady na videu jsem sestříhal odhalení památníku s vystoupením několika hostů. Rád bych se historii na tomto místě webu věnoval, nepochybuji, že v řadě vesnici dodnes není například poctivě zdokumentována aktivita totalní moci, která mimo jiné zlikvidovala celou řadu poctivých a statečných lidí. 
 
 
 
 
ROK 2018 
 
Tak, a tady už jsme v roce 2018, po "základních kamenech" už budu přidávat některé události z dění na SLovácku, který podle mě mají určitý přesah, zajímavost... Samozřejmě - stihnu jen zlomek z toho, co je na SLovácku stále ještě zajímavé, cenné, silné....  
 
LEDEN 
 
Za naprosto mimořádný počin na Slovácku považuji v tomto období znovu vybudování kaple nad Bzencem, která byla prakticky zničena za druhé světové války. To, že se ji podařilo obnovit, postavit znovu, a to po tak předlouhé době, je prostě mimořádné. Tady na videu Lenky Jurečkové je možné zažít atmosféru otevření, ke kterému došlo poslední den roku 2017. Oficiální, slavnostní otevření, je mimochodem naplánované na 5. května ěé+8... Pro zajímavost -  TADY je například čtení o historii kaple... 
 
 
 
 
 
 
 
ÚNOR 
 
Tady už jsou videoukázky z akcí, které jsou typické pro každoroční únor... Krojový ples v Javorníku, fašanky na Horňácku, ve Strání i na dalších místech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moc zajímavý a důležitý příspěvek, který jsem zaznamenal na facebooku....