Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

1. zastavení u toho, jak Ivo Valenta hledá hejtmana Zlínského kraje - povídání o zdravotnictví v kraji... Absolutně největším problémem je nedostatek lékařů, sester i dalších lidí, varuje ředitel Uherskohradišťské nemocnice

Jelikož mě zajímá současnost i budoucnost mého rodného kraje, velmi mě zajímá i to, kdo nyní tento náš kraj "řídí" a kdo ho řídit bude. Proto se budu snažit, jestliže mi to čas a okolnosti dovolí, mapovat "hledání" nového hejtmana a krajské vlády, tedy, kdo koho bude do vedení kraje nominovat a také, jak si potom budou tito lidé počínat - a jak budou například pracovat na mnohem otevřenějším a transparentnějším stylu vládnutí. 
 
Zatím se mi zdá, že ono hledání je v úplných začátcích, politické strany ovšem už v zákulisí horečně jednají o tom, kým by chtěly kraj obsadit. Žádné veřejné debaty kolem kraje ale zatím nejsou, s výjimkou série akcí, které začala pořádat Strana soukromníků České republiky s podporou svého senátora Ivo Valenty. Druhá ze série těchto akcí s názvem Hledáme hejtmana se po Zlíně uskutečnila v Uherském Hradišti, kde jsem ji navštívil a jako novinář se ji pokusil zachytit. Dnes dávám z této akce první informace, někdy brzy přidám další.
 
Chtěl bych ale nejdříve upozornit, že jsem byl na této akci jako nezávislý novinář, který prostě chce lidem poskytovat důležité a zajímavé informace, tento článek není žádnou reklamou Ivo Valenty nebo celé akce, vám, kteří mě znáte, to nemusím vysvětlovat, nepatřím mezi mnohé, kteří mocnému podnikateli "zaprodali duši" ať už kvůli svému přesvědčení, nebo prostě proto, že se hodně vyplatí být na jeho straně. To ale neznamená, že o něm píšu nepravdivě nebo se snažím některé informace tutlat.
 
Setkání v Uherském Hradišti bylo na téma zdravotnictví, které mě samozřejmě zajímá, protože vedle (ne)kvality vzdělávání a (ne)zaměstnanosti, a navazující ekonomické situace, je to absolutně nejdůležitější téma našeho kraje. Je jen hrozná škoda, že  o těchto tématech se tak málo mluví a píše, nemluvě o tom, že absolutně chybí na tato témata veřejná debata.
 
I proto jsem uvítal takové setkání, byť má samozřejměze všeho nejvíce svůj politický účel, o čemž se rozepíši až příště. Teď se budu držet hlavně samotného zdravotnictví a konkrétně vystoupení ředitele Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petra Sládka. Uvítal jsem, že se naskytla taková možnost slyšet jeho souvislejší povídání, jak známo, jeho předchůdce MUDr. Karásek byl případ sám pro sebe a jeho komunikace s novináři (a nevím, jestli ne i s jinými) byla otřesná. 
 
Z tohoto pohledu vystupoval dr. Sládek zcela jinak, a to i ve chvíli, kdy jsem si s ním po skončení debaty povídal. Vraťme se ale k jeho vystoupení a k Uherskohradišťské nemocnici, to nás přece zajímá velice moc. "Absolutně největší problém je nedostatek  pracovních sil. Ať jsou to lékaři, zdtavotní sestry, ať jsou to jiné odborní pracovníci, laboranti, fyzioterapeuti," prohlásil tento ředitel na debatě v Redutě - viz video. Později ještě upřesnil, že teď ještě nemocnice lidi má, ale za rok už může být situace skutečně velmi vážná.
 
Kromě toho mluvil také o tom, jak nemocnice pracuje se stížnostmi lidí, toto téma mě vždycky zajímalo, protože často jsem slyšel kritiku nemocnice v Uherském Hradišti, víc než chválu - což ale samo o sobě ještě nic neříká o kvalitě této nemocnice, nevím, jaká je, a nevím, která oddělení jsou silnou stránkou a která slabou... Každopádně si myslím, že je zajímavé slyšet povídání ředitele na toto téma, navíc dosti otevřené, když mluví kupříklad o tzv. průserové komisi v nemocnici. Abych byl ale úplný, rád bych podotkl, že úroveň českého zdravotnictví dr. Sládek velmi chválil a použil známý příměr o muzice a penězích - opět viz video. Podle toho, co čtu a slyším bych ale za sebe dodal, že české zdravotnictví má fůru problémů, byť jistě kvalita šla nahoru...
 
Touto poslední větou se možná dostávám k jádru celé akce, podpořené Ivo Valentou. Připadlo mi, že nešlo o žádné hledání hejtmana, tedy rozhodně ne na této akci, kromě odborníků na pódiu nikdo neřekl ani "ň", takže jaksi kandidát na hejtmana se neobjevil :) Možná s výjimkou jedné dámy, která kritizovala Nemocnici T. Bati ve Zlíně a mluvila zajímavě také na téma ombudsmana v nemocnicích - vrátítm se k tomuto příště.     
 
Už jsem dlouhý, končím smířlivým konstatováním, že veřejné debaty na různá témata, týkající se našeho kraje, mají přes všechny výhrady svůj smysl a jistě by nebylo špatné, kdyby se jim například věnovaly nějaké neziskové, nestátní organizace - jenže jaké, máme v kraji vůbec nějaké???  A druhé jenže -  kdo by na takové debaty chodil, když většině lidí je šumafuk, co se děje v této zemi, v jejich kraji, v jejich městě či dědině? 
 
 
RB
 
 
Tady jsem nahrál vystoupení ředitele Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petra Sládka. Myslím, že má smysl takový nahrávka, slyšet někde takto ředitele je výjimečné, navíc nemocnice jsou akciové společnosti a jejich veřejná kontrola je nedostatečná, ať už jde o hospodaření, kvalitu péče a další věci. Neznám pana Sládka, ale při vystoupení na mě působil dobře, zdálo se mi, že mluví konkrétně, zajímavě a otevřeně, ať už šlo o téma (ne) dostatku pracovníků v jeho nemocnici, tak třeba o to, jak pracuje se stížnostmi pacientů či jejich rodinných příslušníků.
 
... v čase 3:35 mluví o nedostatku lidí
 
... v čase 7:45 mluví pan ředitel o tom, jak pracuje se stížnostmi, jak pracuje v nemocnici "průserová" komice, zda neuvažuje o zřízení funkce ombudsmana, který sídlí pro všechny nemocnice v kraji ve Zlíně
 
 
 
 
 
Tady ještě dodatečně dávám videoukázku ze zahájení celé akce, abyste lépe vnímali kontext této akce, začal Ivo Valenta, pokračoval šéf Strany soukromníků ČR, video ještě opatřím popisky... První slova patří řediteli Televize Slovácko (nyní TVS) Janu Dudkovi... Nejvíce mluvil - jak jinak - Ivo Valenta... Korektně dávám na své webové stránky celé jeho vystoupení, to on by mé povídání do svých novin nedal :) ... I když na mou výtku při našem středečním povídání, že v jeho novinách ještě nikdy za dlouhá léta nevyšlo nic kritického k jeho osobě, podnikání či politice odvětil, že mám napsat a že to tam dá - že bych to zkusil? :)
  
 
 
 
Tady jsem Ivo Valentu zachytil při samotné debatě v Uherském Hradišti. Oceňuji, že i když ví, že jsem jeho dlouhodbý kritik, neodmítl rozhovor se mnou po skončení debaty, k jehož obsahu se vrátím. Nejdůležitější je ale asi ta informace, že tento chlapík chce kromě podnikatelské a mediální moci získávat co nejvíce i politickou moc, protože mluvil o tom, jak je jeho cílem vytvořit v Senátu vlastní senátní klub a zároveň najít hejtmana, který by byl pro kraj co nejlepší - přeloženo, co nejlepší z pohledu Ivo Valenty.
 
Proto Valenta věnuje spoustu peněz i času na hledání lidí, kteří budou za Strana soukromníků ČR (tedy jeho) kandidovat do Senátu, myslím, že zrovna dnes, tedy ve čtvrtek, budou veřejnosti představeni. No a stejně tak Ivo Valenta hledá lidi, které by měl na kraji, nebo-li, kteří sestaví kandidátku Strany soukromníků. 
 
Můžete se mnou nesouhlasit, můžete se mi i smát, ale já jsem přesvědčený, že Ivo Valenta je velkým nebezpečím pro českou demokracii, stejně jako například Andrej Babiš. Je přitom nepochybné, že jejich síla dál poroste a oni budou dělat to, co bude pro jejich podnikání to nejlepší. Nevěřím tomu, že jsou to lidé, kteří mají na srdci osud naší země - dovolte mi to napsat takto "vznešeně". 
 
 
 
 
Předseda Strany soukromníků České republiky Petr Bajer... Zrovna dnes představí několik lidí, kteří budou za stranu kandidovat do Senátu a Ivo Valenta by je rád viděl jako své kolegy v budoucím senátním klubu. Jména mi nechtěl dopředu říci ani Ivo Valenta ani Petr Bajer, ale z jejich slov bylo jasné, že minimálně v jednom případě získali některého ze současných senátorů... 
 
 
 Ředitel Uherskohradišťskéo nemocnice MUDr. Petr Sládek ... 
 
 
A vystoupení toho muže mě hodně zaujalo a také se k němu vrátím, Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc. Významná "firma", pan Keprt mluvil o tom, jak vypadají v naší zemi sociální služby a s jakými obrovskými problémy se například potýká Charita i další podobné organizace, pro mě to bylo nesmírně zajímavé povídání...  
 
 
A takto vypadalo "pódium", abyste si udělali lepší obrázek. Škoda, že do Reduity nepřišlo víc lidí. A věčná škoda, že fakticky nebyla žádná diskuse, kromě mě se nikdo na nic nezeptal... Bophužel, tento totální nezájem lidí o veřejné dění, jednou přispěje k dalšímu úpadku naší země...