Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Video: Novoveský obecní policajt - jen více takového glosování dění na vesnicích

Rád bych vám ukázal jednu "drobnost", která se mně líbila a která není na hodech nijak obvyklá. Týká se "obecního policajta", tedy někoho, kdo hraje při hodech tuto postavu. Právě na této video ukázce ho můžete vidět v Ostrožské Nové Vsi, kde prý tato tradice existuje minimálně třicet roků.

Proč se o něm zmiňuji? Když jezdím po hodech, zdá se mi, že tato tradice je stále méně spontánní a naopak až příliš "sešněrovaná". Odříkávají se naučené formulace, které holt prostě k tradici patří, každý rok se vytáhne odněkud právo a také lejstra, kde jsou tyto formulace sepsány.

Dobře to můžeme vidět i na této videukázce, před "obecním policajtem" mluví stárek, který odříkává napsanou formuli. Odříkává ji přitom ztěžka, má ji napsanou na papírku. Stejné to bývá nejen v Ostrožské Nové Vsi, ale i jinde, děcka si až na výjimky text nepamatují, nemluví proto přirozeně. ale poněkud kostrbatě, protože se každou chvíli dívají na lísteček.

Do tohoto styly napsaných vět patří i věty, které odříkávají starostové v jednotlivých obcí. I od nich málokdy můžete čekat něco překvapivého, výjimkou není, že od nich slyšíte každý rok naprosto stejné věty. Že by "vyjeli" ze svého každoročního scénáře? Ne.

A teď se můžu dostat k novoveskému "obecnímu policajtovi" na video ukázce. Nevím, jak vy, ale pro mě je obrovsky osvěžující, když na hodech potkám někoho, kdo mluví alespoň zdánlivě spontánně, kdo vystoupí a říká věty, které jsou (možná zdánlivě) svobodné, glosují dění v obci, kritizují třeba radnici, navážejí se do poměrů na vesnici, prostě odvažují se říkat věci, které si lidé v té které vesnici buď říkají jenom potichu nebo někde doma za dveřmi. Proto se už těšívám na tohoto "policajta". Navíc jeho styl vystoupení je tak výborný, že mu nelze nic vytknout. 

Trošku jsem byl zklamaný, když jsem se po hodech pídil po této novoveské "postavě". I v ní je totiž méně spontánnosti a více divadelnosti a spojitosti s radnicí - jak typické pro naše časy. Což je podle mě trošku škoda. Postavu policajta totiž hraje herec Slováckého divadla v Uherském Hradišti David Vaculík. A čte "jen" text, který mu napsal někdo jiný. A ten, kdo ho napsal, ho minimálně dává k přečtení na radnici ještě předtím než je tento text přednášený před vesnicí na hodech. Opravdu škoda, je to z textu cítit. Na novoveské radnici mi přitom řekli, že by prý do textu nijak nezasahovali, s výjimkou, že by někoho vyloženě urážel. Co to příští rok zkusit? :)

Nevím, jestli mi rozumíte, co jsem tímto článečkem chtěl říci. Volám v něm po lidech, kteří jsou schopni glosovat dění na vesnici nebo ve městě zcela svobodně a jen a jen podle svého náhledu, kteří jsou schopni se alespoň o hodech chovat spontánně a "uvolnit" panující škrobenou atmosféru - třeba, když se v Ostrožské Nové Vsi "policajt" trefoval do obecného přesvědčení lidí, kteří si tam myslí, že vedení obce vzalo úplatek za prodej místního koupaliště. (To tvrdí, že něco takového není pravda a kroutí hlavou nad tím, jaké fámy po obci kolují).

"Obecní policajt" v Ostrožské Nové Vsi má k tomuto nakročeno, texty, které glosují dění v obci, bývají vtipné, ironické a občas i ostré, a vsadím se, že by byly ještě lepší, kdyby se na radnici před samotnými hodami vůbec neobjevily.Otázka samozřejmě je, jak by se novoveská radnice nebo radnice kdekoliv jinde zachovala, kdyby proti ní nebo čemukoliv jinému v obci někdo "pozvedl hlas". A zda by se dnes vůbec nositel takové hlasu někde objevil. Radnice kdekoliv mají totiž například sílu rozhodovat o tom, kdo dostane či nedostane dotace třeba na spolkovou činnost, a to už je docela "páka" na lidi.

A nakonec bych rád vzpomněl jednoho chlapíka, který tohoto všeho byl schopen. Ten člověk se shodou okolností narodil v Ostrožské Nové Vsi a jmenuje se Víťa Obdržálek. V Ostrožské Lhotě, kam se oženil, dokázal dělat fašank, na který dodnes mnozí vzpomínají. Má totiž dar vtipně a ironicky glosovat dění na vesnici a navíc  má také dar toto všechno nádherně "přednášet". Kéž by Víťa nás všechny takovým darem ještě obdaroval - určitě budou takoví lidé i v jiných částech Slovácka, ale vsadím se, že je jich už strašně málo.   

Rozumíte mi, vážení čtenáři, co chci tímto článečkem říci? A omlouvám se, že článek je tak dlouhý.

 

A tady je prosím video ukázka s "obecním policajtem", poslechněte si, jak glosuje dění v obci, jen více takového glosování kdekoliv na Slovácku!

 

A tady je dřívější ukázka z toho, jak se chasa na hody připravila...

 

RB

Ps. K novoveským hodům se ještě vrátím, a to jak fotkami, tak zastavením u banderia, které letos po mnoha a mnoha letech tady měli - zaslouží si, aby se o nich více napsalo... Určitě o tomto banderiu napíši i v časopisu...

 

  Novoveský "obecní policajt" aneb herec Slováckého divadla. Co jste říkali na "jeho" glosování dění v Ostrožské Nové Vsi? Ostrý glosátor dění na vesnici nebo spíš jen krotká figurka? A nechybí vám někdo takový u vás?