Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Starosta Velké nad Veličkou: Ohlédnutí za Horňáckými slavnostmi 2009

Tento text mi poslal do mejlíku starosta Velké nad Veličkou Jiří Pšurný. Pokud máze zájem, pustěte se do čtení:

 

Ohlédnutí za Horňáckými slavnostmi

V uplynulém víkendu se uskutečnily Horňácké slavnosti, které se hlavně kvůli nepřízni počasí moc nevydařily. Počasí představuje vždy 95% úspěchu či neúspěchu této akce. K našim slavnostem bývá většinou milosrdné, avšak letos v sobotu poznamenalo velmi nepříznivě odpolední a večerní program. Z toho důvodu velká a náročná práce mnoha a mnoha lidí bohužel nevyzněla tak, jako kdyby počasí bylo příznivé. Toto zklamání bylo navíc umocněno nespokojeností mnoha diváků, kteří se nedostali na večerní pořady v kulturním domě. Na druhou stranu jsme alespoň rádi, že se velmi vydařily páteční pořady na Horňáckém stadionu a vcelku i sobotní a nedělní jarmak.

Chtěl bych jménem Obce Velká nad Veličkou jako hlavního pořadatele poděkovat všem, kteří věnovali velké úsilí přípravě a realizaci letošních slavností, především paní předsedkyni a členům Programové rady Horňáckých slavností, neboť bez jejich dobrovolné a prakticky celoroční práce by Horňácké slavnosti nebylo možné uspořádat.

Děkuji autorům jednotlivých programů, režisérům, inspicientům, pořadatelům, technickým pracovníkům, zvukařům, osvětlovačům, členům sboru dobrovolných hasičů, zaměstnancům obce a pracovníkům, kteří připravili a uklidili obec a Horňácký stadión.

Dále děkuji i jménem autorů jednotlivých programů vedoucím jednotlivých souborů, skupin, muzik, všem ostatním účinkujícím, muzikantům, zpěvákům a tanečníkům a všem, kteří zapůjčením rekvizit a krojových součástí pomohli organizátorům připravit programy.

V neposlední řadě děkuji chovatelům za uspořádání tradiční výstavy drobného zvířectva, kterou velmi pečlivě připravili a pořadatelům výstavy fotografií ve Válcovém mlýně Antonína Nováka.

Jsme si vědomi, že pro některé z domácích občanů představují Horňácké slavnosti nepříjemný zásah do každodenního života, který se projevuje především omezováním vjezdu, vstupu, užíváním pozemků a zvýšeným ruchem v denních a nočních hodinách. Proto poděkování patří také domácím, za to, že ve Velké vytvořili příjemné prostředí.

Všem divákům, kteří se nedostali do kulturního domu na sobotní pořady se velmi omlouvám. Jsem si plně vědom jejich důrazné nespokojenosti vyjádřené ústně i písemně. Tuto nespokojenost akceptujeme, snažili jsme se na všechny reakce a dotazy ihned odpovědět a pokusit se vysvětlit i pohled z druhé strany. Bohužel, jiné adekvátní prostory pro nepříznivé počasí nemáme k dispozici. Ale určitě jsme se poučili pro příště. Nespokojenost návštěvníků nás mrzí daleko víc než finanční ztráta, kterou jsme utrpěli.

Věřím, že Horňácké slavnosti, které jsou každoročním vrcholem reprezentace naší obce a celého Horňácka, se v příštím roce i přes letošní problémy zase uskuteční (23. - 25. července 2010).

Jiří Pšurný
starosta obce