Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

První informace, videa a fotky o skončených velkých hodech s právem v Ostrožské Lhotě...

Přeji všem čtenářům z Ostrožské Lhoty, ale také ze všech možných jiných míst, odkud chodíte sem na mé stránky, pěkný začátek nového týdne, prázdniny se nám bohužel půlí, máme za sebou poslední červencový víkend, který například v Ostrožské Lhotě patřil hodům.

 

Postupně sem dám několik videoukázek a pár fotek a informací, kterými bych chtěl nejen Lhoťanům, ale především lidem v jiných částech země, přiblížit typické slovácké hody s ještě hojnou účastí krojovaných, mezi které ty lhotské už lépa patří.

 

I když hody pořád patří na Slovácku k nejvýraznějším tradicím, jejich podoba se mění, stejně jako se velmi výrazně mění život na vesnici a celkový styl života v přetechnizovaném 21. století. Na rozdíl od stále více slováckých vesnic nemají ještě v Ostrožské Lhotě problém v tom, že by místo dvojice stárků či stárek chodil jen jeden pár, nebo že by dokonce hledali někoho ze stárků mimo svou vesnici. Neobyčejně velký je také počet párů v hodové chase, letos jich bylo třicet jedna s tím, že někteří jednotlivci nebyli z Ostrožské Lhoty - ale ke Lhotě mají vždy nějaký vztah, ať už rodový nebo tím, že chodí s někým ze Lhoťanů.  

 

Lhotské hody tedy umožňují vidět ještě klasické slovácké hody se sobotním zvaním na ně, nedělním zastavením pro stárky a právo a nakonec tančením samotné chasy na hřiště s následným programem až do noci - která byla letos docela studená, protože po velkých pařácích přišel ze soboty na neděli déšť a večer ochlazení.   

 

 

 RB (DÁL DOPLŇUJI)

 

TADY je odkaz na Deník, jehož reportér Stanislav Dufka jako první přinesl informace, fotky a video o hodech v Ostrožské Lhotě.... 

 

 

 

Jak je u mě zvykem, většinou se snažím přibližovat lidové tradice na svém rodném Slovácku s pomocí poněkud osobních textů, videoukázek a fotek s popisky, což učiním i tentokrát. Upozorňuji, že jsem nebyl žádný oficiální fotograf ani kameraman, proto jsem zachytil jen něco, abych mohl právě přiblížit hodovou tradici ve Lhotě v patnáctém roce dalšího tisíciletí.    

 

Jestliže se na tradici hodů v jejich předlouhé historii něco nemění, tak je to klíčová role rodiny, tedy rodičů a dalších příbuzných. Bez rodin, které jsou ochotné své děti na hody připravit a podpořit je, by nebylo možné v této tradici pokračovat. Nejde přitom o nic samozřejméno, lidé se proměňují, vztah k tradicím se mění, mnohých rodinám už tradice ani na Slovácku nic moc neříkají, pořád je ale dost takových, kteří jsou rádi, když můžou svým dětem sehnat, nebo jinak pořídit kroj, obléci je do něj a jít s nimi potom na hodovou zábavu.    

 

Nejdůležitější jsou přitom rodiče stárků, na Slovácku přibývá rodičů, kteří odmítají věnovat čas a peníze hodům, takže není výjimkou, že některé vesnice snižují počet dvou stárkovských dvojic na jednu nebo hledají někoho ze stárků mimo svou vesnici. Ve Lhotě se naštěstí zatím nic takového neděje, naopak, včera jsem slyšel, že pro rodiče je poměrně velká prestiž, aby stárka či stárku měli a také ukázali, že se na hody připravili co nejlépe. Tady jsou rodiče letošních lhotských hodů...  

 

 

 

Tady jsem je vyfotil ještě více v detailu, Katka Pěnčíková se svými rodiči...  

  

  

... a tady můžete vlevo vidět staršího stárka Jakuba Machala s rodiči a vpravo staršího stárka Vojtu Šuránka s jeho mamkou. Taťka chybí, jak jsem viděl, má zraněnou nohu, chodí o berlích, a jak jsem slyšel, na hřiště, odkud je tato fotka, nepřišel, protože po šesté už neměl vycházky a smutně seděl doma.. 

  

Tady už jsou samotné páry, vpravo starší stárci, Jakub Machala s Katkou Pěnčíkovou, vlevo mladší stárci Vojtěch Šuránek s Barborou Fanturovou.

 

 

 A tady dávám několik svých fotek pro ilustraci toho, jak vypadal začátek průvodu, oba stárci byli hodně "živí", což je pro hody vždycky dobře.

 

 

 

 

Tady už jsme u obecního úřadu, kdy chasa získala povolení k hodům od starosty... 

 

 

Mohli bychom si je i poslechnout, co říkáte? Takže - udělejte klik:)  A dozvíte se více .... tady je první video, ještě přidám videoukázky, na kterých chci ukázat, jak v Ostrožské Lhotě vypadá zastavení u stárků a stárek a také předávání hodového práva s povolením hodů...

 

 

 

O každých hodech se hodně děkuje, což není na škodu, zejména v dnešní době, kdy si mnozí lidé všímají hlavně sebe a svých zájmů... Tady na fotce můžete vidět pamětní listy, které starosta obce předal starším stárkům. Stejně listy dostali také mladší stárci, všichni s velkým poděkováním od starosty, že se oni a jejich rodiny ujali stárkování.

 

A když jsem u děkování od starosty, velkého poděkování se od něj dočkali také manželé Hájkovi za všechno, co už mnoho let dělají pro hody, lidové tradice a vůbec společenské život v Ostrožské Lhotě. Je to skutečně obdivuhodné, a já věřím, že jim tuto veřejnou pochvalu přejí i ti lidé, kteří mívají problém s tím, aby se radovali z úspěchu druhých... Byť, ono je to všechno především o práci, starostech a nervech, když jsem ještě v neděli dopoledne viděl, kolik jen dala taková příprava hřiště na hodové odpoledne, nevím, kolik lidí by bylo ochotno nahradit Hájky i další, kteří se kolem hodů točili.  

 

 

Když už je řeč o práci na hodech, rád bych ukázal také manžele Radochovi, které jsem vyfotil při tančení na hodové muzice. I oni mají velký podíl na tom, že hody mají ve Lhotě už řadu let výbornou úroveň a mnozí lidé se na ně skutečně těší. 

 

 

Teď se vraťme v čase z nedělního podvečera do nedělní první hodiny odpoledne, kdy hodový průvod vyšel od obecního úřadu ke stárkům. První zastávka byla u mladšího stárka, od něhož jsme se vydali k mladší stárce, staršímu stárkovi a končili jsme pochopitelně u starší stárky. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Po zastavení u stárků přichází chasa k obecnímu úřadu... Pro zajímavost ještě dodávám, že na úřadě čekal chasu a muzikanty oběd, což je, pokud se nemýlím, změna posledních let. Dříve bývalo větší občerstvení právě v domech stárků a stárek, ale nakonec došlo k rozhodnutí, že zastavení u nich bude bývat skromnější a rychlejší. Myslím, že touto cestou jdou i další dědiny...

 

 

 A tady už je chasa ve sportovním areálu, kde začal tanec hodové chasy. Celý jsem ho nenahrál jen začátek a několik ukázek z průběhu. .. Ještě jsem doplním, co přesně chasa tančila, tentokrát toho bylo víc než kdykoliv jindy, což se mi osobně líbilo. Jestli je pravda, co jsem slyšel, že řada děcek měla zájem a chuť tancovat více, je to jen dobře...

 

 

 

 

 

 

 

 

... a na úplný konec bloku videoukázek se ještě můžete podívat, jak stárci děkovali svým rodičům... A přidala se také Lidka Hájková...

 

 

Sem za videoukázky budu dávat své fotografie a také odkazy na fotky jiných fotografů. Zatím jsem si všiml následujícího odkazu: 

 

TADY fotky Marka Miklíčka 

 

TADY jsem přidal fotky Lukáše Baroně 

 

TADY jsou fotky a také videa Zdeňka Tučina

 

Následně budu dávat i své fotky, tady jsou první. Moc jich ale asi nebude, zajímají mě vždycky na focení především příběhy, které jsou s lidmi na fotkách spojené. I lhotské hody mají spoustu příběhů a já jsem si vědom, že vím jen o nepatrném zlomku z nich.

Například ti dva chlapíci napravo si vzali výjimečně právo (jinak ho kromě stárků nikdo nesmí držet) proto, že byli stárky před třiceti lety. Jak ten čas neuvěřitelně utíká!!! Vlevo je Zdeněk Machala a vedle má svého syna, tedy letošního stárka.. A vpravo je Jožka Dobřecký, před třiceti lety stárkoval on, teď šla Barča, která stojí vedle něj a je jeho blízká příbuzná - její mamka se jmenovala za svobodna Dobřecká... A já myslel při hodech také na jejího dědu, který už bohužel nežije a měl by ze své vnučky určitě velkou radost, nebo jsem myslel právě na Jožku Dobřeckého, který se věnuje tanci i zpěvu a dosáhl řady úspěchů. A Zdeněk Machala? To byl vždycky bavič, když ještě existovala na vesnicích kina, tak v tom lhotském bavil diváky před začátkem nejvíc asi on... Ale čas utekl a on má vedle sebe takového syna! 

 

 

A příběh této fotky? Ten kluk není ze Lhoty, je ze Zlína. Ale k Ostrožské Lhotě má vztah, narodili se tady a žili jeho příbuzní, já si pamatuji hlavně jeho babičku, na kterou často myslím, protože byla veselá, dobrosrdečná, společenská, když byly například hody, seděla ochotně u brány a vybírala vstupné... Není to tak dávno, co zemřela, teď pozoruji jejího vnuka a slyším jak říká, že právě na počest babičky se rozhodl jít lhotské hody...

A holka vedle něj? Ta bydlí s rodiči v Uherském Hradišti, taťka se ale narodil ve Lhotě a mamka tady bývala častěji než v Hradišiti. Vybavuji si, jak svou dceru vždycky vedla ke vztahu k lhotským tradicím, na fašanku patřily mezi nejveselejší a nejhezčí dvojice... A teď? Poprvé šla v lhotské hodové chase... Tak se rodí vztah k místu, které má člověk ve svém srdci... 

 

Ani tato fotka není náhodná, paní na fotce s jeho babičkou právě hodně kamarádila... 

 

 

A Štěpán Mitáček, fotograf hodů. Hučan, který je ale ve Lhotě tak často, až si říkám, co všecko ho sem táhne... Štěpán má v Hluku ateliér a obchod se vším, co se týká fotek, navíc je šikovný na řadu dalších věcí. No a vedle něj ke Kristýna Hyráková, pohledná Lhoťanka, která krásně zpívá.  

 

 

A když jsem pozoroval tuto dvojici, tak jsem viděl, že maminka Radochová, za svobodna Hájková, zkouší první taneční kroky s jedním ze svých synů. Myslím, že se jmenuje Vašek, ale Radochovi i Hájkovi jsou šikovní všichni... Vsadím se, že toto bude za pár let jeden z tahounů  tradic v Ostrožské Lhotě... 

 

Jirka Jurásek, nový trenér fotbalistů Ostrožské Lhoty. Nevím, čím by chtěl být kdo ze Lhoťanů, ale určitě vím, čím by nikdo zcela jistě nechtěl být - trenérem fotbalistů... Kluci si totiž vytvořilil takovou pověst, že k nim nikdo nechtěl jít, takže to vzal Jirka. Popřál jsem mu všechno dobré a samozřejmě také postup, protože hrát téměř nejnižší fotbalovou soutěž je pod úroveň tak fotbalové vesnice, jakou Lhota vždycky byla... Ale Jirku jsem vyfotil hlavně kvůli slečně vedle něj, ani se mi nechtělo věřit, že Jirkův brácha má tak velikou holku. Ani jsem se nezeptal na jméno, musím zajít do hospody za její babičkou, která má hospodu v pronájmu a dělá v ní nejlepší pizzu, jakou široko daleko znám... Včera se byla podívat na svou vnučku a v hospodě se nevařilo... Kdyby se vařilo, řeknu vám, že včera by na hodech prodala ne stovky kusů pizzy, ale tisíce... Takový hlad jsem cítil ve vzduchu od pátečního hodové večera až po ten nedělní :)

 

Tož, únava byla veliká, převeliká... Tak dlouhé hodové pásmo asi ještě ve Lhotě nikdy nebylo, takže nedivme se tomuto lhotskému tanečníkovi... Jak može mnět ale chlap zavříté oči, když má kolem sebe dvě baby? :)

 

 

Budoucí kněz Vojta Radoch. Na této mé fotce vypadá, jakoby si dával ruku na ucho, aby lépe slyšel. Nevím, jestli tomu tak bylo zrovna v tomto případě, ale Vojta skutečně pozorně poslouchal zpěv hodové chasy, a když měl pocit, že zpěv polevuje, tak pomáhal se zpíváním. A jak jsem si všiml, potom také s několika dalšími chlapy zpíval před domy stárků, když chasa uvnitř domu nabírala síly k další chůzi. Vojtova pomoc byla veliká a napomohla tomu, že o lhotských hodech zněly v ulicích písničky.

 

 

 

Schválně, asi pro vás nebude těžké zjistit, proč sem dávám tyto dvě fotky - stačí, když se podíváte na kroje. Dívka s dvěma dětmi za ruku má samozřejmě odlišný kroj, mnozí jistě poznáte, že je horňácký, nebo přímo velický. Nositelka kroje se jmenuje Martina Koryčanská je z Velké nad Veličkou... Horňácké kroje mám velmi rád, bylo by pěkné, kdyby tady nějaký nechyběl ani za dva roky... 

 

A moc pěkný pohled byl také na druhou dívku, která neměla rovněž lhotský kroj, ale kroj.... No, kdo tušíte???? Kroj - nivnický. A dívka, které patřil, se jmenuje Anička Smetanová a je skutečně z Nivnice. Taktéž by bylo příjemné, kdyby do Lhoty opět za dva roky zamířila... 

 

 Pro zpestření fotka tohoto odvážlivce, který se dokonce postavil na střechu auta, aby mohl pořídit co nejlepší fotky. Jak ale vidíte, k audu byl ohleduplný a postavil se na kraji, kde nemohl žádný plech poničit... 

 

 

A tato smutná fotka je na tú lhotskú kavárnu alias hospůdku. Kdo je ze Lhoty, ví velmi dobře o čem mluvím. Za normálních okolností by na stěně byla firemní cedule tohoto podniku a kolem by posedávali spokojeně lidé, kteří by něco popíjeli - alespoň tak vypadal provoz do května letošního roku a jistě by tak vypadal i o hodech, kdyby se radní nerozhodli, že nekývnou na pokračování nájmu podniku v těchto obecních prostorech.

Vše by snad mělo ožít od začátku srpna, kdy, alespoň jsem tak slyšel, by se měla podniku ujmout zájemkyně z Ostrožské Nové Vsi. Právě jí obec prostory pronajala poté, co většina zastupitelů měla jiný názor než radní a hlasovala pro to, aby kavárna dál v těchto místech byla. Kdoví ale co bude, některým lidem se nelíbí noční hluk tohoto podniku či očurávání sousedních pomníků, pro což mít jisté pochopení, takže asi žádný nájemce to tady nebude mít jednoduché.

Já osobě vnímám různorodé názory na budoucnost tohoto místa, každopádně bylo potěšitelné vidět tady během odpoledne sedět lidi a povídat si, pokud takové místo ze Lhoty zmizí, zase bude o něco smutnější - však s nostalgií vzpomínám na jiná místa, kde se Lhoťané setkávali a tato místa už bohužel zmizela... 

 

 

Tak, toto video si nechám na úplný konec, protože není z hodů v Ostrožské Lhotě, byť je na nich lhotský mužský sbor. Rád bych ho ale ukázal, protože patří samozřejmě ke Lhotě, natočil jsem chlapi mezi vlčnovskými búdami. To bylo v sobotu, a přiznám se, že v neděli jsem nejen já čekal mužský sbor mezi hodaři -  hlasy chlapů by se například při procházení hodové chasy Lhotou moc hodily...  Jinak na videu uslyšíte a uvidíte nejdříve známého publicistu Jiřího Jilíka, který řekl pár slov o Lhotě i sboru...

 

 

 

.. a ještě pro zajímavost videoukázka, na které jsem zachytil kousek hodů v Ostrožské Lhotě v roce 2009