Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Pravidelný sloupeček ve Slováckých novinách: O dobročinnosti hazardu

Dnešním sloupečkem v novinách asi moc lidí nepotěším, ale nemohl jsem jinak, cítil jsem, že slova, která jsem napsal, chci napsat, bez ohledu na to, co po nich bude následovat. Rád bych tady na stránkách především upozornil na to, že toto téma (tedy téma podnikání loterijních firem a rozbujelosti hazardu v zemi) je velmi široké a nelze ho vyčerpávajícím způsobem popsat v jednom novinovém sloupečku. Budu se proto k tomuto tématu tady vracet a pokusím se vám poskytnout maximum informací - a to všeho druhu. Samozřejmě bez ohledu na to, v čí prospěch nebo neprospěch jakékoliv informace jsou.

Bohužel je například škoda, že s největší pravděpodobností neexistuje zvukový záznam ani stenozáznam z velmi zajímavého semináře v parlamentu, kde nedávno diskutovali všichni ti, kteří mají co říci k nově připravovanému loterijnímu zákonu. Tedy naříklad loterijní firmy i jejich odpůrci, kteří se snaží podnikání těchto firem omezit. Bylo by skvělé mít argumenty všech stran takto před sebou.

Všude možně lze ale už dnes najít mnoho informací, bohužel tomu tak ale není v našem regionu. Až příliš je cítit, jak silný vliv má u nás Synot a jak strašně moc lidí žádá právě Synot o peníze na své aktivity - často zajímavé a prospěšné. Navíc Synot je velmi zadobře s řadou regionálních politiků, což ještě víc přispívá k závislosti našeho regionu na této silné firmě. O tom všem ale v dalších příspěvcích.

A protože ve svém sloupečku kritizuji jeden článek z pera Synotu, je slušností čtenářům dát možnost tento příspěvek přečíst. Článek je prosím TADY. A Synot vydal ve svých okresních novinách k tomuto tématu ještě další články, které si můžete přečíst TADY a TADY. I k nim se ještě na stránkách vrátím. Škoda jen, že články nebyly v novinách označeny jako inzerce nebo jako text vydavatele, takto se tváří před čtenáři jako klasické zpravodajské a nezávislé články, což o zmiňovaných textech, v nichž mluví například jen majitel Synotu, pochopitelně neplatí. 

A tady už je můj dnešní sloupeček ve Slováckých novinách: 

 

O dobročinnosti hazardu

Seděl jsem skloněný nad onou žádostí, vypisoval její jednotlivé části a snažil jsem ji vypsat tak, abych pomohl lidem, kteří seděli kolem mě. Byli to členové jednoho folklorního souboru a ona žádost byla dokumentem, který znají stovky a stovky lidí z našeho regionu - určitě i vy, vážení čtenáři. Má totiž hlavičku Nadace Děti - kultura - sport, kterou založil Ivo Valenta, majitel Synotu. Však zrovna teď do poloviny února je možné zasílat žádosti o kulturní granty.

Vyplňoval jsem tedy tuto žádost, cítil, jak moc členové folklorního souboru finanční pomoc na určité věci potřebují a zároveň prožíval vnitřní dilema - nemám raději propisku odložit a nic nevyplňovat, jestliže jsem si vědom toho, z čeho jsou tyto „dobročinné" granty placeny? Nakonec jsem ale bez jediného slova vypsal vše, co se po mně chtělo. Utěšil jsem se alespoň tím, že sám za sebe jsem nikdy žádnou žádost nedával ani dávat nebudu, i když bych pro své neziskové projekty pomoc hodně potřeboval.

Jak se ale vypořádat s jednou těžkou, přetěžkou otázkou, která visí někde ve vzduchu, ale málokdo ji vysloví nahlas? Je správné čerpat peníze z Nadace, do níž se hrnou peníze z hazardu, který prokazatelně ničí životy mnoha lidí a rodin? Lze tyto peníze „očistit" vědomím toho, že jdou mimo jiné na mnoho a mnoho zajímavých projektů, které se rodí v našem regionu?

Přemýšlel jsem nad tímto mnohokrát a přemýšlím nad tím i v tomto týdnu, kdy si vele známá a vele vlivná firma Synot vzala právě všechny příjemce grantů z Nadace Děti - kultura - sport jako určité rukojmí v boji o příští podobu zákona, který má omezit rozbujelý hazard v České republice.

„Poslanci zlomili hůl nad osudem stovek spolků, sdružení, sportovních klubů a zájmových kroužků v našem regionu," začíná zástupce Synotu svůj velmi emotivní a jednostranný článek v okresním týdeníku, který kromě zajímavých článků šíří také vliv svého majitele, tedy Synotu.

Poslanci - mimochodem, všech parlamentních politických stran - nad nikým v tomto případě hůl samozřejmě nezlomili. Jen složitě a pomalu hledají způsob, jak škodlivost hazardu omezit a dát pravidla pro tok peněz, které jsou loterijní firmy povinny ze zákona odvádět třeba zrovna na neziskové projekty.

Zvláště pro náš region, velmi závislém na penězích Synotu, je jednání poslanců zásadní. Synot i my ostatní bychom měli vnímat nejen to, co užitečného nám peníze z hazardu přinášejí, ale především, co všechno hazard pustoší. Bude zajímavé sledovat, čemu dáme větší přednost.

Radek Bartoníček
autor tvoří internetové stránky www.slovackoDNES.cz 

 

 

    MENŠÍ SLAVNOSTI? Možné omezení hazardu by mohlo snížit i dotace na Slavnosti vína v Uherském Hradišti.