Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Pravidelný sloupeček ve Slov. novinách: O veletržní propagaci i nezávislém hlasu

Jak vidíte, ještě pokračuji v sérii článků z veletrhu cestovního ruchu, byť následující sloupeček, který jsem psal pro Slovácké noviny, není jen o veletrhu. Týká se celkově informací, které se k lidem dostávají. Stále častěji mám pocit, že se k lidem dostávají mnohdy informace (a to zejména v regionech), které jsou ovlivněny tlaky politiků, úředníků a mnoha dalších lidí, stejně jako obavami samotných pisatelů. Pokud chce jít člověk za podstatou věcí, narazí dosti pravidelně na nechuť a odpor odpovídat na otázky, které k této podstatě směřují. Toto považuji za strašně nebezpečné, protože potom se k lidem v tom kterém místě, kde žijí, nedostává skutečný obrázek toho, co se kolem nich děje, ale už "přefiltrovaná" zpráva, taková, která nijak "neškádlí" právě politiky, úředníky, silné podnikatele a další jedince, kteří mají v regionech ohromný vliv. Veletrh je jenom příklad, šlo by jmenovat mnoho dalších věcí. Budu se snažit k nim tady na stránkách postupně dostávat - naštěstí jsem sám sobě vydavatelem i šéfem, takže nemusím psát podle přání nějakého politika, úředníka, šéfa, sponzora či mecenáše :)    

 

O veletržní propagaci i nezávislém hlasu

Pohyboval jsem se už druhý den po veletrhu GO a Regiontour v Brně a opět si uvědomoval to, co cítím stále častěji během celého roku. Míra propagačních, reklamních, či sebe pochvalných článků kolem nás je stále větší a dosahuje takové míry, jakou jsme snad ještě nezažili.

Veletrhy chválí samy sebe za celý veletrh, mikroregiony, regiony, obce, města, kraje a všelijaké agentury chválí na maximální možnou míru pro změnu místa, odkud přijely a zároveň si vesměs pochvalují i samotnou účast. A mezi tím vším se pohybují politici, velcí i malí, kteří mají řadu způsobů, jak sama sebe ukázat, jak ukázat svůj názor a ten co nejvíce také prosazovat. Oslavných tiskovin je prostě všude bezpočet, počínaje ohromným množstvím různých brožurek a letáků až po zpravodaje.

Myslím, že ta situace je stejná po celé republice, ale protože jsme v našem okrese, vzpomenu právě tento okres. Letos, loni i předloni jsem do současného okamžiku četl o účasti Uherskohradišťska i Slovácka mnoho informací, ale takřka z žádného jsem necítil snahu zabývat se tím nejpodstatnějším - jak moc či málo dobře vlastně vypadá prezentace našeho okresu i celého Slovácka na veletrhu,  jak efektivní je, jak působí na okolí, jak si vede ve srovnání s obrovské konkurenci dalších měst, krajů a regionů, kdo o podobě této účasti rozhoduje a kolik peněz má k dispozici. A otázek by bylo samozřejmě víc. Například: Je správné, že nápis Uherské Hradiště a Uherský Brod najdete na veletrhu vepsaný jen malými písmeny na pultících v expozici s velkými titulky Slovácko? 

K tomu, aby bylo možné takové otázky pokládat nebo na ně hledat odpovědi, je nezbytné být přímo na veletrhu, pečlivě jej procházet, mluvit s lidmi, pozorně se na prezentaci mnoha vystavovatelů dívat. Bohužel ale regionální novináře na tomto veletrhu nepotkávám. A když už třeba zahlédnu nějakou kameru v rukou novinářů, je opět spíše součástí propagace toho kterého města, regionu nebo politika.

Znovu a znovu cítím, jak tady na veletrhu, ale také na spoustě jiných míst, chybí zcela svobodný hlas těch, kteří se snaží dopídit pravdivých informací, kteří nejsou nijak závislí na radnicích a politicích, a kterým nesmírně moc záleží na tom, jaký je a bude svět v jejich blízkém okolí. Snažit se o něco takového je samozřejmě nepohodlné, nezáviděníhodné a nejednoduché. Přesto je nezbytné se do tohoto pustit. Jinak se nám může stát, že pod tíhou pochvalných a propagačních textů přestaneme ztrácet orientaci v tom, jací ve skutečnosti vlastně jsme a jak se to má s věcmi kolem nás.

Radek Bartoníček
Autor tvoří internetové stránky http://www.slovackodnes.cz/

POD SLOVÁCKEM. Uherské Hradiště a Uherský Brod na veletrhu cestovního ruchu v Brně. Stačí nebo nestačí, aby se tato města prezentovala na veletrhu na takových malých "pultících" bez absence velké formátové fotografie z těchto měst? Bylo nebo nebylo by lepší, kdyby tato města měla velké expozice po vzoru řady dalších měst? Nebo je lepší být pod velkými nápisy Slovácko a Východní Morava? Kdo rozhoduje o tom, jak bude vypadat zastoupení Slovácka a jednotlivých měst? Jak se rozhoduje o podobě celé expozice? Kdo má konečné slovo? Kdo bývá osloven, aby tuto prezentaci navrhl? Kolik peněz na tuto propagaci jde, kdo tyto peníze poskytuje? A vyhodnocuje někdo to, jak působí prezentace našeho regionu na návštěvníky veletrhu?