Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

O kritické situaci Folklorního sdružení podruhé: Jak to tedy vypadá, a co jsem se dozvěděl od předsedy Zdeňka Pšenici?

Před několika dny jsem tady na stránkách slíbil, že se vrátím k hodně problematické situaci, která panuje ve Folklorním sdružení České republiky, a o jehož přesném stavu nikdo nemá informace - snad s výjimkou předsedy Zdeňka Pšenici. Minule jsem také avizoval, že se s tímto mužem setkám a dám vědět, cože jsem se dozvěděl. Takže - co je nového?

Především zástupci Folklorního sdružení České republiky sepsali v tomto týdnu následující dopis, který poslali redakci Lidových novin jako reakci na článek, který v Lidových novinách vyšel. Dopis si přečtěte, sami uvidíte, že je k novinám kritický a vytýká autorce článku některé věci.

 

Co bych k tomu dodal já? Především jsem si řekl, že počkám ještě na to, až se sejde výbor Folklorního sdružení, po něm se sejdu ještě jednou s předsedou sdružení a potom sepíši detailní článek. V této chvíli tedy berte mé informace jako částečné. Takže, já bych asi ze všeho nejvíce napsal nyní toto:

 

1. Po setkání s předsedou panem Pšenicou jsem se přesvědčil, že situace Folklorního sdružení je skutečně vážná a je ohrožena samotná jeho existence.

 

2. Pan Pšenica mi neposkytl zatím všechny informac, na některé otázky neodpověděl, proto nemůžu říci, jak přesně situace vypadá. Naléhal jsem ale na něj, aby členy sdružení co nejdříve a nejpodrobněji o situaci informoval.

 

3. Je nepochybné, že ekonomická situace sdružení je velmi špatná a může ji zachránit jen finanční pomoc nějakých dárců či sponzorů.

 

4. Pan Pšenica říká, že jedná s určitými soukromými subjekty, jejich jména neřekl, uvedl, že  vše je rozjednané a výsledek netuší.

 

5. Pokud peníze nesežene, nedovedu si představit, jak by mohlo Folklorní sdružení existovat.

 

6. Řada lidí v tomto sdružení dělá už několik měsíců zcela zdarma, zřejmě včetně samotného předsedy.

 

7. Jaká je ekonomická situace sdružení, kolik přesně a komu dluží, nevím, protože toto předseda nechtěl říci.

 

8. Podle mého názoru by si měli sednout k jednomu stolu lidé, kteří mají k vedení "folkloru" blízko, a měli by se pobavit, co a jak dál. Mnohé folklorní spolky, stejně jako například folklorní festivaly by patrně potřebovaly nějakou "strukturu", samozřejmě takovou, která bude ekonomicky zdravá, bude naprosto průhledná a bude mít zástupce, kteří budou mít naprostou důvěru folkloristů.

 

9. Co nejdířve by podle mého názoru mělo být rozhodnuto, jak dál s Folklorním sdružením, zda se bude snažit o další existenci v současné podobě, zda půjde do určitého druhu insolvence, případně se bude řešit jeho další podoba a hlavně záležitosti, které souvisí s jeho činností a folklorem - smlouvy, kontakty se zahraničím apod.

 

10. Více informací sdělím v dalším psaní, spoléhám na to, že předseda Zdeněk Pšenica mi poskytne podrobný rozhovor tak, jak slíbil. Pokud jde o naše setkání v tomto týdnu, slovo dodržel a čas na povídání si udělal. Je ale třeba, aby ve věci sdružení jednal rychle, transparentně a ve prospěch samotného folkorního hnutí, které se kvůli situaci Folklorního sdružení dostává do nedobrého světla. 

 

A za 11. Samozřejmě otázka toho, jak je možné, že se sdružení do takové situace dostalo, jak vypadalo vůbec jeho hospodaření v poslední době a jak to dopadlo s různými státními dotacemi, to jsou otázky, které by také měly být beze zbytku zodpovězeny. Když ne teď, tak v blízké době.

 

A dotaz nakonec: Kdo je ten člověk, který bude mít chuť, čas a schopnosti se do tohoto všeho pustit, ujme se "folklorního hnutí", stane se partnerem pro stát a bude bojovat o to, aby lidová kultura měla v této zemi to místo, které si zaslouží? 

 

Jen prosím, na základě různých informací o činnosti FOlklorního sdružení ČR. Prosím, prosím, prosím, ať si drží "folkloristé" odstup od politiky, ať se pokud možno orientují na mládí a věnují se jen a jen tomu, co je lidové kultuře blízké - výchově dětí i vedoucích, pohybu, tanci, zpěvu, lidovým tradicím, prostě všemu tomu krásnému dědictví, co nám předci zanechali.   

 

RB

 

Ps. Pokud byste chtěli k této situaci cokoliv poznamenat, kdykoliv mi můžete zavolat na číslo 602 433 970 nebo poslat mail na radek.bartoniceke@gmail.com 

 

Toto je dopis vedení Folklorního sdružení Lidovým novinám....