Průvodce Slováckem - Slovácko na vlastní srdce

Výborně, Blatničané! Blatnice je další obec, jejíž občané mají na internetu záznam zastupitelstva! Přidejte se také!

Obcí a měst, která dávají na internet záznamy zasedání zastupitelstev, není zatím mnoho, ale hurá, hurá, postupně jich přibývá!

 

Nejnověji jsem si všiml záznamu zasedání Blatnice pod Svatým Antonínkem. Snad to bude inspirovat další, kdo se přidají. Jen upozorňuji, že záznam z Blatnice není na internetu díky vedení obce nebo někomu ze zastupitelů, ale díky dvojici mladých kluků, kteří se prostě zajímají o dění v obci - tak jsem to alespoň slyšel. Pokud to tak je, je to další dobrá zpráva, byť se trošku divím: oni žijí někde mladí lidé, kteří se zajímají o věci veřejné ve své obci? :)

 

Na doplnění snad ještě dám ujištění, že zákony dnes nahrávání zastupitelstva a umisťování na internet umožňují, do konce loňského roku byly o tomto ještě polemiky (byť to šlo také), ale poslední poslanecká úprava zákonů otevřela zveřejňování zastupitelstev "dveře dokořán". 

 

Vysvětlovat, proč je dobré dávat takové záznamy na web, se mi zdá zbytečné, věnuji se tomuto tématu na stránkách už léta. Řečeno v rychlosti, takové záznamy umožňují mnohem většímu počtu lidí, aby měli informace o dění ve své obci nebo městě, je to šance, aby se podstatně více lidí zapojilo do správy věcí veřejných, aby přicházeli lidé s nápady, návrhy nebo třeba kritikou.  A je to samozřejmě také jeden ze způsobů kontroly komunálních politiků, kteří mají moc spravovat obecní a městské pokladny a ovlivňovat mnohé v místě, kde žijí. Tam, kde se informace pohybují jen v úzkém kruhu, je vždy mnohem větší nebezpeší průseru, než tam, kde má k informacím přístup co největší skupina lidí.

 

Často kroutím hlavou nad tím, jak se starostové a další konšelé brání tomu, aby záznamy na internetu byly. Chápu to tam, kde chtějí lidé z radnic něco před lidmi tutlat, nebo tam, kde dělají nějaké  "šméčka", jinak je to ale nepochopitelné. Pro starostu a zastupitele, kteří jsou dobří, kteří se snaží dělat pro lidi maximum, jsou záznamy zasedání zastupitelstev na internetu obrovský pomocník, velká možnost, jak dostat informace o práci konšelů přímo k lidem. 

 

Příklad z Blatnice ukazuje, že hodně záleží na aktivitě místních lidí, buď si řeknou, že se chtějí podílet na správě věcí veřejných a potom třeba vezmou i kameru a nahrají zastupitelstvo, anebo se prostě o dění kolem sebe nezajímají či nadávají někde v hospodě. Kéž bude takových aktivních lidí a záznamů přibývat, často stačí i zvukový záznam, jeho pořízení nestojí prakticky nic, stačí položit diktafon na stůl, kde běží zastupitelstvo a potom dát záznam na internet. Samozřejmě, video je lepší. A existují ještě propracovanější systémy, myslím, že už jsem v minulosti dávat odkaz na obce města, kde jsou v tomto fakt dobří.

 

Doufejme, že obcí a měst, které umožní svým občanům kdykoliv si na internetu poslechnout zastupitelstvo, bude přibývat. A kéž by zároveň ubývalo i tzv. pracovních zasedání zastupitelstev, což mnohdy není nic jiného, než obcházení zákona, podle kterého musí být zasedání zastupitelstev veřejné. Pokud se totiž zastupitelé sejdou na "pracovním" zasedání, kde debatují o záležitostech obce, a potom na veřejném zasedání pouze hlasují, je to na kočku, je to často jen snaha opět dělat něco mimo zrak veřejnosti.

 

Takže, shrnuto a podtrženo: Blatnice je jen místem, kde je výborné víno, ale také místem, kde se kdokoliv z občanů může jediným klikem na internet dozvědět, o čem důležitém nebo nedůležitém jednali zastupitelé - tentokrát třeba pronajímali místní hospodu? Chcete slyšet podrobnosti? Je to na internetu! Jak snadné! 

 

Poslední věta: věřím, že záznamy povedou také k mnohem větší kultivaci v jednání zastupitelstev a jejích členů. Ve chvíli, kdy zastupitelé mluvili k prázdným sálům, tak se skutečně mohli chovat jakýmkoliv způsobem. Ve chvíli, kdy je sleduje celá dědina, budou jistě mnohem víc přemýšlet nad tím, jak vystupují, jak se chovají, co a jak říkají, jaké používají argumenty. A navíc - pokud se podaří děalt archívy z řady zasedání, nebude problém kdykoliv cokoliv vyhledat - kdo co řekl, co prosazoval nebo neprosazoval, jak hlasoval.

 

Proč taková - jednoznačně prospěšná - trasparentnost proboha přichází až teď?! A proč nepřichází všude?! Opravdu existuje tak moc lidí, kterým vyhovuje tma, ve které se mnohdy odehrává dění v obcích a městech? Nemluvě o kraji, ministerstvech a mnoha dalších úřadech... To je práce minimálně do 22. století :) 

 

RB